söndag, juli 06, 2008

Vad är osant?

Jag förstår inte vad Höglandsnytt menar.

Osant yttrande om Mogärdeförändring är rubriken.

Där skriver man bland annat att ”kommunstyrelsen med smärre justeringar (verkställighetsdatum och antalet platser som ska reduceras på Solrosen har uteslutits då dessa ska hanteras av nämnden 2008—06-04) tillstyrkt vård- och omsorgsnämndens förslag.”


Eftersom ordet tillstyrkt är kursiverat så antog jag att det var det som menades vara osant men om man kollar i Kommunstyrelsens protokoll så är Vård och omsorgsnämndens förslag också kommunstyrelsens förslag fast med smärre justeringar. Eller...

Har jag missat något?

”Däremot kommer ett nytt informationsbrev att skickas ut till samma grupp efter fullmäktiges beslut. - - - den information som då lämnas ska vara helt korrekt och inte innehålla några felaktigheter eller missvisande information.”

Men det är ett löfte till länsrätten som herrar Josefsson och Götesson glömt bort. I en intervju, publicerad i Höglandsnytt i fredags, förklarade Ola Götesson:

-Vi har inte gått ut med någon ny skriftlig information till de boende eller de anhöriga om att kommunfullmäktige beslöt återremittera ärendet. Vi har lagt an svaret på områdescheferna att sköta informationen muntligen.


Skriver Höglandsnytt vidare. Och faktum är att det hela är korrekt eftersom fullmäktige inte fattade beslut i frågan utan återremitterade ärendet för att ta beslut efter sommaren och ny information ska skickas ut efter det nya beslutet.

Jag förstår inte vad Höglandsnytt menar... vad är osant?

Antagligen är det jag som är trög men jag hittar ingen osanning i det som det hänvisas till.

Vad har jag missat?

Inga kommentarer: