fredag, februari 22, 2008

Jämställdhet eller inte

Jag har läst Pär Ströms så kallade "rapport" om det som han upplever som mansförtryck. Den går att läsa på den här länken.

Jag hade egentligen inte tänkt att kommentera den men efter att ha läst läsarnas kommentarer och Pär Ströms debattartiklar på Svd:s sida Brännpunkt så tänker jag ändå ge mig i kast med det hela.

Jag tänker göra det i förhållande till de av riksdagen beslutade jämställdhetsmålen som går att läsa om här.

Den nationella jämställdhetspolitiken har som mål att kvinnor och män ska ha
samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att uppnå detta har
regeringen fastställt fyra långsiktiga delmål för jämställdhetspolitiken:
jämn fördelning av makt och inflytande
ekonomisk jämställdhet
jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Pär Ström börjar sin bok (som jag hellre kallar den då den inte kan sägas ha någon vetenskaplig ansats) med att skriva att:

Det förekommer att hannar grupperar sig i bastun och inmundigar bryggda starkdrycker under ivrigt brölande om att ”kärringarna ska hålla sig vid spisen”. Dessa individer har inget stöd att hämta i den här boken, som istället utgör en hyllning till jämställdheten. Men då avses äkta jämställdhet, vilket är något helt annat än den till jämställdhet förklädda gruppegoism som huvuddelen av den svenska feminismen har förfallit till.
Det låter ju bra men problemet är att det är just det att "kärringarna ska hålla sig spisen" som är huvudbudskapet i boken. Jag ska strax ge exempel på detta.

Första delmålet för jämställdhet lyder: Jämn fördelning av makt och inflytande.

Pär Ström skriver:

Sanningen är nämligen att kvinnor verkligen inte befinner sig i underläge gentemot männen på alla områden. Och det är en helt öppen fråga om de befinner sig i underläge totalt sett, med livets alla sidor summerade (det beror fullständigt på hur man värderar olika saker, och går därför inte att mäta).

Han förklarar vidare att även om männen tycks ha ett överläge när det gäller yrkesliv och karriär så har kvinnan ett överläge när det gäller hem och familj. Detta tillsammans med att kvinnor inte behöver utsätta sig för fara och risker på samma sätt som män (tex ska räddas först från sjunkande skepp, inte behöver utföra riskfyllda arbetsuppgifter och inte behöver utföra värnplikt) och dessutom har en längre medellivslängd än män gör att Pär Ströms slutsats är att kvinnorna totalt sett är vinnare i spelet om livet och därmed har ett övertag på detta område.


Genom att helt enkelt bara utgå ifrån att männens traditionella domän (yrkeslivet) är något slags nirvana som flyter av mjölk och honung, medan kvinnornas traditionella domän (hem och barn) utgör ett hopplöshetens träsk, har egofeministerna gjort det lätt för sig. Vips är ju världen kvinnofientlig och
feminismen oumbärlig (och som av en händelse har ett antal ledande egofeminister sin egen försörjning och en lysande karriär ordnad).

Jag kan konstatera att jag har en helt diametralt skild åsikt mot vad Pär Ström har i delmålet som handlar om jämn fördelning av makt och inflytande. En jämn fördelning av makt och inflytande måste gälla på alla områden.

Delmål 2: Ekonomisk jämställdhet.
Även här anser Pär Ström att mannen egentligen är i underläge på grund av jämställdhetsarbetet. Män väljs bort vid anställningar för att det är politiskt korrekt att välja en kvinna. Kvinnor får företagsstöd just bara för att de är kvinnor och de kan sälja sina kroppar. Dels genom att han menar att en kvinnlig försäljare kan sälja bättre genom sitt utseende men också genom att en kvinna kan utnyttja sin kvinnlighet för att fånga en man för sin egen ekonomiska vinning. Pär Ström hänvisar till att han har flera manliga bekanta som råkat ut för detta. Om kvinnan väljer att stanna hemma och ta hand om barn och familj kan man lösa den ekonomiska orättvisan som då kan uppstå genom att mannen som arbetar och tjänar pengar ger kvinnan en del av sin inkomst.

- Det mest långtgående exemplet på kvinnans möjlighet att välja mellan kvinnlig och manlig livsstil är hennes möjlighet att faktiskt göra karriär, och tjäna pengar, med hjälp av sin kropp. Då tänker jag inte på prostitution, utan på den möjlighet att snabbt bli ”kändis” genom att visa upp sig lättklädd för media, förstora vissa feminina kroppsdelar och liknande, som en ung kvinna har.


Delmål 3: Jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet.
Pär Ström menar att det är en myt att det är kvinnan som dubbelarbetar. Det gör mannen också.

Antingen arbetar han i förvärvslivet, för att dra in pengar till sin familj, eller också arbetar han med ”manliga” sysslor i hemmet. Man måste fråga sig, hur kommer det sig att aktiviteter som att lägga nytt golv, sätta upp nya skåp, byta ut den trasiga generatorn i bilen eller laga en punktering på barnens cykel nästan aldrig ingår som alternativ i dessa undersökningar?

Han menar också att eftersom kvinnan ofta arbetar mindre tid utanför hemmet så är det också naturligt att hon arbetar mer hemma än mannen.

Delmål 4: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Här är egentligen det enda område där jag faktiskt tycker att Pär Ström har en poäng. Det är givetvis inte bara kvinnor som drabbas av våld nej män drabbas dessutom i högre utsträckning. Här behövs krafttag både när det gäller våld mot kvinnor och män.

Pär Ström menar vidare i sin bok att jämställdhetens dolda motiv inte är att uppnå jämställdhet utan att skapa ett samhälle där mannen ska vara underställd kvinnan. Han viftar bort forskning med att påstå att den inte är korrekt och så kommer hans viktiga slutkläm.

Han påstår att kvinnor och män är biologiskt olika. Detta innebär, menar han att kvinnor är mer lämpade för vård och omsorg medan män är mer lämpade för karriär och yrkesliv. Alltså menar han även om han säger det med andra ord att "Kärringarna ska hålla sig vid spisen" vilket han med sin bok därmed har bevisat.

När man läser de hyllningar som mestadels män ger honom så blir man lite mörkrädd och inser att vi har långt kvar till verklig jämställdhet.

2 kommentarer:

H sa...

"Han påstår att kvinnor och män är biologiskt olika. Detta innebär, menar han att kvinnor är mer lämpade för vård och omsorg medan män är mer lämpade för karriär och yrkesliv. Alltså menar han även om han säger det med andra ord att "Kärringarna ska hålla sig vid spisen" vilket han med sin bok därmed har bevisat."

Som sagt, kvinnorna vill gärna göra sej själv till offer.

Ibland känner man att en gammal hederlig spark i baken skulle kunna hjälpa till för att få martyrer och offer att göra något själv med eget ansvar för sina egna liv.

Ingen "Kärring" behöver hålla sej vid spisen i Sverige tack och lov. Även en "Kärring" kan och har eget ansvat för sitt liv och gör precis vad som helst med det, eller?

"Det är synd om mej, se mej, krama mej, jag klarar inte av att vara vuxen, jag är kränkt och diskriminerad, ett offer, maktlös, misshandlad och allt är deras fel, deras fel!

USA höll jag på att säga...men det är väl fiskekompisen Jan-Ove och morfars fel med fler skulle jag tro...kanske till och med hunden Dennis fel,

H

Anders B Westin sa...

Hej Gunilla

Både Pers analys och den rådande feministiska analysen lider av en mycket allvarlig brist. Båda fokusen saknar totalt kopplingen till den stora frågan. Vad är liv. Vad är livets syfte, Vad är livets drifter och krafter.

De flesta människor har en oerhörd beröringsskräck i ämnets djupaste mening.
Läser man PC Jersilds "Darwins Ofullbordade" kallar han komplexet för "Verklighetens Våningar". Det vanliga är att vi befinner oss på översta våningen. Flertalet människor vill aldrig bevista ens våningen under. Men det finns minst sju underliggande våningar.
PCJ försöker ibland tillsammans med mig gå ned till tredje högsta.
Där finns landskap som inget fikarum i 2000 talet tål att samtala om.

Läser man evolutions läran, kosmologin, paleontologin, humanetologin, socialantropologin kan man få hjälp att instrumentalisera komplexet.

Några grundläggande ord är naturligt urval, sexuell selektion, variation, gradualitet, livets icke mening, Big bang, tidens varande, kulturell och biologisk avkomma, memer, primater, homo habilis, homo erectus, asteroider, kometer, 13.7 miljarder år, de själviska generna, biologiskt system, A-sexualitet, sexualitet.

Läser men några böcker i vetenskaplig evolutionspsykologi så kompliceras nutidens debatt om genus och kön. Mer än en aning.

På Naturhistoriska museet har man just startat en permanent utställning om Människans Historia, med syfte att få några fler invånare i landet Sverige att bevista våningen under den översta i Verklighetens Våningar.

Skriver Anders B Westin