tisdag, januari 24, 2012

Lokal ledare i Smålandsbygdens tidning

Låt oss sluta se människor som ett problem

1868 tog en av mina kvinnliga förfäder oxe och vagn och reste de 9 milen från hemmet till hamnen i Kalmar dit det skeppades nödhjälp i form av spannmål till Sverige från Ryssland.

Det var stor hungersnöd i Sverige, människor svalt och den stora emigrationsvågen till Amerika rullade igång. Vilhelm Moberg har beskrivit detta på ett målande sätt i sina böcker om Karl-Oskar och Kristina. Människor lämnade allt för drömmen om ett bättre liv för sig och sina barn. Ett hårt liv väntade. Inte alla kom fram, många dog av umbäranden på vägen. Men det fanns också de som med sina bara händer skapade sig ett bättre liv och drömmen levde. Pengar kunde skickas hem till släktingar i Sverige och fler och fler tog steget över Atlanten. I Amerika togs människorna emot. De arbetsvilliga och ambitiösa människorna välkomnades som en tillgång och sågs inte som ett problem. Många är de utvandrade svenskar som bidragit till det amerikanska samhället.

Folkhemsreformen skapades i början av 1900-talet som ett medel att stoppa utflyttningen. Emigrationen blev ett samhällsproblem som måste hejdas och det gjordes genom sociala reformer som gav människor möjlighet att också skapa sig ett bättre liv här hemma.
Idag kommer människor hit till oss i Sverige med samma drömmar som svenskarna hade då. Drömmen om ett bättre liv för sig och för sina barn. En del flyr för sina liv från krig och förföljelse. En del kommer för att de inte har möjlighet att skapa ens grundläggande livsvillkor där de kommer ifrån. De saknar möjlighet till utbildning och arbete. De saknar möjlighet till försörjning.

Vad gör då vi. Jo vi har på drygt 100 år hunnit glömma bort den tid då det var vi som var i samma situation. Förskonade från krig, umbäranden och stora samhällskatastrofer så vill vi låsa om oss, bygga höga murar och stänga ute omgivningen.
Vi glömmer bort att människorna som kommer till oss bidrar till att förbättra vårt samhälle, utvecklar det och bidrar till vår välfärd och vårt gemensamma samhällsbygge. De hjälper till att lösa den arbetskraftsbrist som idag finns på en rad områden.

Låt oss nu äntligen sluta upp med att prata om människor som ett problem. Öppna upp Sverige för kreativitet och utveckling. Låt oss nu äntligen visa att vi tror på människors vilja och förmåga till att skapa ett bättre liv och ett bättre samhälle för oss alla.

Inga kommentarer: