onsdag, december 14, 2011

Möte med fredspristagarna

Det blev ett tillfälle att prata om mod, fred och kvinnors rättigheter. Vi bytte kontaktuppgifter och pratade om hur vi Centerkvinnor, Sveriges största politiska kvinnoförbund, kan hjälpa till att bygga nätverk för ett bättre samhälle för kvinnor i spåren av den Arabiska våren i Yemen och i uppbyggnaden av fred och försoning i ett krigssargat Liberia.


Problemen är stora. Leymah Gbowee beskriver situationen i Liberia som skör. En enorm arbetslöshet och desperation bland de unga riskerar att skapa splittring och att gynna de krigsherrar som förlorade sin makt i och med freden. Ibland känns det som ett steg fram och två steg bakåt, säger hon och ser för ett ögonblick något nedstämd ut innan hon åter rätar på ryggen och fortsätter med att säga att det är mödosamt men det går ändå sakta framåt.


Yemen befinner sig i den allra första skälvande tiden av reformer. När som helst kan bakslag komma. Små, små framsteg för kvinnors rättigheter har tagits men allt kan plötsligt vara förlorat. Tawakkul Karman pratade om hur viktigt uppmärksamheten kring fredspriset är för att processen ska kunna fortsätta. Hon efterlyser nätverk och stöd i att bygga demokrati och mänskliga rättigheter i ett land som hittills varit ett av de mest slutna i världen. Det kommer att ta tid, kräva mod och omvärldens hjälp. Tawakkul Karman har en enorm energi och en smittande optimism och detta trots att hon lever under dödshot. Yemens kvinnor har inget att förlora, menar hon. Mitt arbete kan ge andra mod, jag måste fortsätta.

Inga kommentarer: