fredag, maj 06, 2011

Vi tar fighten tillsammans

Följ debatten på Newsmill.


Det är positivt att Abir Al-Sahlani och Stina Bengtsson vill vara med och arbeta för en förnyelse av Centerkvinnorna och för en ökad medial närvaro. Deras debattartikel är en del i det gemensamma arbetet vi som rörelse måste göra. För mig är det viktigt att man betonar fortsatt förnyelse för Centerkvinnorna. Vi har kommit framåt i vårt gemensamma arbete sedan 2005 där organisation, kommunikation och politik har förnyats.

Vi är med mer än 12000 medlemmar Sveriges största politiska kvinnoförbund. Vill vi bli framgångsrika med att sprida våra idéer är det viktigt att vi gemensamt hjälps åt i det arbetet. Uppgiften att kommunicera Centerkvinnornas politik ligger inte enbart på förbundets ordförande utan på förbundets medlemskår som enhet. Vi har en uppgift framför oss att opinionsbilda internt i Centerpartiet, lokalt i våra hemkommuner och nationellt med att sprida politiken.

Idag, fredag, samlas vi i Sundsvall för en ny förbundsstämma. Självklart hoppas jag på att få medlemmarnas förtroende att leda förbundet framåt. Här kommer vi tillsammans utforma framtidens politik och politikens attraktionskraft har vi ett gemensamt ansvar för.

I Centerkvinnornas organisation ska vi arbeta med frågor över hela människans livsfält men vi ska göra det med utgångspunkt i vårt jämställdhetspolitiska program och koncentrera oss på de frågor som för ett jämställdhetsperspektiv in i politiken.

Som förbund skall vi fortsätta vara aktiv med att ta fram den senaste statistiken och information om jämställdhetsproblemen i samhället. Passionen har vi och med fakta och kunskap som grund övertygar vi andra.

För mig är det viktigt att vi fortsätter stötta varandra, med stödet från en medlem till en annan erbjuder vi ett starkt nätverk för alla kvinnor i centerrörelsen som vill ta sig fram. Centerkvinnorna skall erbjuda verktygslådan för alla kvinnor som vill vara med och påverka Centerpartiet politik, den egna hemkommun eller landet som helhet.

Jag är säker på att Abir Al-Sahlani och Stina Bengtsson vill vara med i det arbetet. Tillsammans jobbar vi för att göra politiken vassare och kaxigare. Vi är liberala feminister som för kampen för alla människors frihet. Tillsammans tar vi fighten för en jämställd framtid.

Inga kommentarer: