torsdag, april 14, 2011

Finsams interimstyrelse

Idag var det en artikel om bildandet av Finsam samordningsförbund på Höglandet. Artikeln gick ut på att jag inte hade deltagit på interimstyrelsens möten för Vetlandas räkning och det fanns de som ifrågasatte om vi tog samordningsförbundet på allvar.

Tidningen kontaktade aldrig mig för att jag skulle få ge min kommentar så det gör jag här och nu istället. Interimstyrelsen verkade under hösten och då främst under tiden efter valet. I Vetlanda pågick förhandlingarna mellan partierna för att bilda en politisk majoritet och det var mycket oro i luften efter valet både i verksamheterna och i politiken.

Det var en tid då det blev mycket möten och överläggningar inom den egna kommunen och jag prioriterade arbetet på hemmaplan. Interimstyrelsens uppgift har varit av formell karaktär dvs att bilda förbundet och att skapa förbundsordning, en politisk organisation och formerna för samarbetet. Jag har hela tiden följt arbetet i interimstyrelsen genom telefon och mail och Vetlanda har fattat de beslut som krävts för att förbundet nu ska kunna sätta igång.

Det är nu själva arbetet i förbundet börjar. Vi har i fullmäktige valt att utse Kjell Sandahl från socialnämnden till Vetlandas representant. Eftersom frågorna som förbundet kommer att hantera ligger under vår socialnämnd så tyckte vi att det var lämpligt med en respresentant därifrån. Där finns en naturlig koppling mellan försörjningsstöd, sjukersättningar och arbetsmarknadsåtgärder.

Jag tror på tanken bakom bildandet av förbundet men känner samtidigt en viss oro för vad man i verkligheten ska kunna åstadkomma med tanke på den "pyttelilla" summa pengar som finns för förbundets verksamhet.

Inga kommentarer: