söndag, oktober 17, 2010

27 procent liberaler

Nyss hemkommen från Europas liberala partiers (ELDR) kongress i Helsingfors läser jag i DN om en undersökning från Demoskop som konstaterar att 27% av väljarna anser sig ha liberalismen som sin politiska ideologi.

I Sverige har vi två liberala partier. Centerpartiet och Folkpartiet. Tillsammans fick vi ca 13,5% av de svenska väljarna. Det finns med andra ord ungefär lika många uttalat liberala som ändå röstar på ett icke liberalt parti.

Samtidigt är det enligt undersökningen en tredjedel av väljarna som inte anser sig tillhöra någon politisk ideologi.

Detta är också en viktig del att ta med i eftervalsanalysen och att ta med sig i Centerpartiet i framtiden.

Inga kommentarer: