tisdag, augusti 24, 2010

Är en butler och clown bättre än RUT?

Vänsterpartierna upphör aldrig att förvåna. Nu har (MP) föreslagit att införa clowner på äldreboenden och tidigare föreslog (S) att införa butler i Stockholms tunnelbana.

Politisk cirkus är väl en tydlig benämning på förslagen.

Men det visar också att det finns en tydlig skillnad i hur vi värderar människor. I Centerpartiet ser vi till alla människors lika värde. Vi gör ingen skillnad på olika arbetens värde. Att vara städerska är inte "fulare" än att vara lärare i en skola eller industriarbetare.

Centerpartiet vill uppvärdera arbetet i hemmet som idag görs obetalt av mestadels kvinnor. Det handlar om att göra svarta jobb vita, att skapa trygga arbetsvillkor istället för otrygga svartjobb. Det handlar också om att fler ska få råd att välja att ta hjälp med olika tjänster i hemmet. De som är äldre, över 75 år föreslår Centerpartiet ska kunna få göra 75% avdrag för hushållsnära tjänster.

Vänsterpartiernas förslag om butler och clown är inte bara så tokigt som det låter, det är också ett slag mot de många kvinnor som arbetar med RUT.

Butlern är traditionellt sett en man, clownen är traditionellt sett en man. Det vänsterpartierna egentligen säger är att en butler och en clown har ett större värde än RUT. Butlern och clownens arbete ska räknas som viktigt och värdefullt men RUT:s arbete ska vänsterpartierna till varje pris stoppa.

Tydligare än så här kan det inte sägas. Det känns ända nere i maggropen. Vänsterpartiernas kvinnosyn har i och med detta verkligen lyfts fram i ljuset...och det är ingen rolig syn!

1 kommentar:

Frida demervall sa...

städa bort ett dåligt vänsterförslag

Gå in och gilla RUT!

http://www.gillarut.se/