onsdag, maj 19, 2010

Att (S)prida lögner

Gisela Brumme (S) har arbetat hårt för att svärta ner beslutet om att införa arbetskläder till personal inom vård och omsorg i Vetlanda, men att det skulle gå så långt som till att sprida rena lögner det trodde jag faktiskt inte. Under ett valår kan man kanske vänta sig vad som helst men jag förväntar mig att man trots allt håller sig till sanningen men kanske är det för mycket begärt?

I dagens Vetlandaposten (finns tyvärr inte på nätet) så menar hon att kostnaden för arbetskläderna är 2 miljoner per år och jämför det med Nässjö som hade en beräknad kostnad på 650 000 per år.
"Gisela Brumme menar dock att även två miljoner kronor låter mycket. -I Nässjö kostade de 650 000 kronor. Man kan ju ställa sig frågan vad det är som kostar mer bara för att det är Vetlanda kommun som köper dem, säger Brumme"
Nu är det bara det att hennes uppgifter inte stämmer med sanningen.
Vetlanda kommuns hemsida kan man läsa om hur det egentligen är.
– Att köpa in kläder och tvätta dem på plats uppskattas kosta cirka två miljoner kronor för en treårsperiod.
Det är alltså en beräknad kostnad på ca 2 miljoner som ska slås ut på 3 år och inte 2 miljoner om året som Gisela Brumme påstår.

Om man Googlar på arbetskläder i Nässjö kommun så hittar man detta:
Personalen inom äldreomsorgen får arbetskläder kostnadsfritt. Införandet sker successivt under tre år med start i hemtjänsten. För de kostnader förslaget innebär får omsorgsförvaltningen ett ökat anslag med 650 000 kronor årligen.
Om man ska jämföra siffrorna rätt så anslår alltså Nässjö kommun 650 000 kr * 3 år = 1,95 miljoner kronor alltså helt jämförbart med Vetlandas ca 2 miljoner. Den enda skillnaden är att Vetlanda inför reformen under ett och samma år medan Nässjö väljer att dela upp genomförandet under 3 år.

Jag förväntar mig att Gisela Brumme kommer med en ursäkt och rättelse av sina felaktiga uppgifter i morgondagens tidning!

Inga kommentarer: