fredag, april 09, 2010

Jag är nog också en Geek Girl

Vilket härligt initiativ. Visst är det så att man behöver nätverk runt omkring sig.

I alla tider är det precis så som män har gjort. Man har träffats i olika typer av formella eller informella nätverk för att knyta kontakter, stötta varandra, utbyta kunskap och erfarenheter och göra affärer.

Jag har länge sagt att vi kvinnor måste göra detsamma.

Jag är Centerkvinna för att jag där får stöd, kunskap och utbildning för att utveckla mitt personliga ledarskap. Och när jag läser om detta nätverk för kvinnor i teknikbrancher så känner jag att jag nog också är en Geek Girl.

Jag tillhör en minoritet av kvinnor som teknikintresserad dataingenjör och jag tillhör en minoritet av kvinnor i den ytterst mansdominerade politiska maktsfären.

Nätverket Geek Girl samlar nördiga kvinnor som gillar att prata om webbkod, affärsutveckling och teknik i största allmänhet. Det är ett forum där man lyfter kvinnliga förebilder och peppar varandra inför utmaningarna i en mansdominerad bransch.

Inga kommentarer: