onsdag, april 21, 2010

FN:s åtta Milleniemål och kommunen

Just nu är vi inne i budgetberedningens arbete. Vi diskuterar målen för Vetlanda kommun.

En av de nya delarna i 2009 års bokslut är att vi redovisar vad som görs i kommunen kopplat till de nationella miljömålen i ett lokalt miljöbokslut. Jättebra och enkelt att få en överblick över det som redan görs men också för att höja ambitionsnivån genom att se vad som behöver utvecklas när det gäller kommande års målsättningar.

En annan del som vi diskuterar är att ge våra målsättningar en global ansats genom att jobba strukturerat mot de av FN beslutade milleniemålen. SKL har ett projekt som vi funderar på att haka på och därmed bli en milleniekommun. I möte med SKL kan vi konstatera att vi redan idag gör en hel del men att vi givetvis kan bli bättre. Framförallt behöver vi bli bättre på att kommunicera kring det arbete vi gör.

Det åttonde milleniemålet handlar om globala partnerskap för utveckling.
Tyvärr är det inte helt okontroversiellt att kommuner engagerar sig i globalt arbete. Nyligen gjordes ett stort "grävjobb" på Svd med mycket stark kritik mot de kommunala partnerskapen där man ifrågasatte om kommuner verkligen ska engagera sig i globala samarbeten. Svd:s journalister fick pris för sina "avslöjanden" och jag hör kommunala företrädare som idag tvekar om att fortsätta arbeta med sina partnerskap på grund av den negativa publicitet som riskerar att följa projekten.

Vetlanda kommun har avslutat ett projekt i vårt globala partnerskap med Namibia. Projektet har handlat om att utbilda lokalt anställd personal i brandförsvar och räddningstjänst och varit helt finansierat av SIDA. Alltså inga kommunala pengar inblandade. Vid vårt avslutande möte med Kavango region i Namibia diskuterade vi bland annat en ev fortsättning på räddningstjänstprojektet, kunskapsöverföring om vatten, avlopp och renhållning plus ett par andra möjliga projekt med fokus på möjligheter till försörjning. Allt utifrån de behov som regionföreträdarna i Kavango lyfte fram.

Vi behöver fundera kring vad en ev förnyad ansökan om projektmedel från SIDA skulle innebära. Att det är ett viktigt arbete med milleniemålen är jag och många med mig övertygade om men det gäller att tänka sig för mycket noga med tanke på konsekvenserna av den negativa bild av globala partnerskap som Svd:s granskning förde med sig.

Inga kommentarer: