tisdag, april 20, 2010

Att gå direkt till källan

Läser en artikel i dagens Vetlandaposten (finns tyvärr inte på nätet) där tidningen skriver
"att nära 30 tjänster, distriktssköterskor och undersköterskor ska bort från Vetlanda".

Tidningen skriver vidare att Rune Backlund säger att de övertaliga sköterskorna kommer att få plats inom organisationen bland annat på grund av pensionsavgångar, kompetensutveckling eller andra tjänster inom organisationen. Han menar dessutom att de privata aktörerna kan komma att behöva anställa mer personal.

Tidningen menar att: "Det senare stämmer dock inte" och slår fast i sin rubrik: "Ingen plats för de extra sköterskorna".

Eftersom jag så sent som i förra veckan fick signaler om kommande nyanställningar hos privata aktörer och om att landstinget kommer att klara övertaligheten så verkar det hela mycket märkligt. Bäst att kolla med källan direkt.

Inga kommentarer: