måndag, mars 22, 2010

Tradition och förnyelse = framtid

Att köpa "närodlat" via internet. Företagsamt, grönt och med tydligt fokus på småskalighet.

Detta är starten på den nya "gröna vågen"!

Artikel i Svd
, Länk till Lanthandeln.se

Inga kommentarer: