tisdag, december 01, 2009

Jag har en vision

Jag fick idag frågan om vilka frågor som jag skulle driva framöver och här kommer en idé som jag har om landsbygdens utveckling.

Idag har Vetlanda kommun ca 60 intresseanmälningar när det gäller vindkraftsverk runt om i kommunen. vindkraftsverken planeras till delar av kommunen med landsbygd med allt vad det innebär med vikande befolkningssiffror och svårigheter med att hålla igång servicen. Dåliga vägar, dålig mobiltäckning och avsaknad av vettig datauppkoppling.

Vindkraften i sig ger arbetstillfällen både lokalt och globalt förutom klimatvinsterna då förstås men det finns också andra möjligheter som ännu inte förts fram i debatten.

Min bakgrund som dataingenjör har gjort att jag själv funderat och klurat på en idé där vindkraften kan ge pluseffekter för landsbygden. Här kommer den:

Varje vindkraftverk behöver datakommunikation. Det behövs för övervakning och styrning av verken. Om det rör sig om större parker så gräver man ner fiber mellan verken men det är också vanligt med trådlös kommunikation. Inte minst för att kommunicera ut och in i parken. Ibland hakar man på en närliggande fiberförbindelse för att få en trygg och säker kommunikation med vindkraftverkens styrsystem.

Min idé är att i samarbete med vindkraftsexploatörerna arbeta fram lösningar som innebär att de som bor i dessa områden också kan dra nytta av den digitala struktur som byggs för vindkraftens skull.

På så sätt kan vindkraften ge ytterligare pluseffekt och landsbygden få en möjlighet till vettigt bredband. Kanske skulle man dessutom ge möjlighet för en säkrare mobilteleförbindelse genom förstärkning av den trådlösa maststrukturen. Det kommer ju att finnas gott om vindkraftsmaster som kan härbärgera basstationer.

Det var min idé, sprid den gärna vidare. Som centerpartist kommer jag att arbeta för detta i min kommun. Du är välkommen att vara med.

Inga kommentarer: