tisdag, november 03, 2009

(S)ynen på ungdomarna

Jag följde nyfiket S-kongressen för att se om det verkligen var ett nytt parti så som Mona Sahlin sagt men tyvärr var det fortfarande gamla lösningar på nya tiders dilemman.

Och det jag var mest intresserad av var precis som vanligt. Ungdomspolitiken alltså.

Egentligen är det bara Centerpartiet som något vågat utmana det rådande systemet. Men även här finns fortfarande mycket att göra.

Socialdemokraternas recept
för ungdomspolitiken går ut på fler praktik och utbildningsplatser, lärlingsplatser och trainee. Hela paketet andas inställningen att ungdomarna egentligen inte är lika viktiga som de äldre på arbetsmarknaden. De unga ska öva tills de äldre frivilligt lämnar över sina platser. Generationsväxling är ett vanligt ord och vi ska förstå att de unga behöver mer kunskap och aldrig kommer att kunna jämställas med oss som redan har kommit in på arbetsmarknaden.

LAS är bara ett exempel på att unga ska inse att äldres anställningsår ska gå före ungas kompetens. Vi lever fastlåsta i en föreställningsvärld som egentligen har sin grund i gamla tiders erfarenhetsbaserade arbetsliv och blundar för att tiderna har förändrat grundvillkoren på arbetsmarknaden. Det är inte längre självklart att det är de äldre som bättre klarar CNC-maskiner eller den högteknologiska utrustning som idag är mer regel än undantag på vår industri. Det är inte längre självklart att det är de unga som behöver mer utbildning utan det är ofta de äldre som skulle behöva en rejäl kompetensutveckling för att hålla uppe landets tillväxt och kapacitet.

Som det är nu så är vi fastlåsta i ett förlegat system. Och att utmana detta system gör man inte ostraffat. Ungdomsväljarna är en marginell grupp som dessutom ofta inte ens röstar medan de etablerade och äldre samt pensionärerna är den stora väljarbas som inget parti vågar stöta sig med. Dessutom är medelåldern bland dagens politiker hög och det ger en tyngdpunkt mot en politik som knappast gynnar ungdomar. Och det är dessutom riskfritt att göra så ända tills ungdomsgrupperna faktiskt reser sig och kräver makt och inflytande och ett förändrat systemtänk.

Två punkter på förändringar som jag skulle vilja se är:
-Reformera LAS. Låt faktisk kompetens väga mer är anställningsår. LAS fungerar som ett effektivt hinder för unga på arbetsmarknaden. De kommer inte ens in på arbetsmarknaden och de tvingas gå först. LAS skapar en extremt sned arbetsmarknad. Ett företag hade på tjänstemannasidan en medelålder på ca 50 år och en medelarbetstid på ca 27 år. Hur framtidsinriktat och dynamiskt är det?

-Underlätta det livslånga lärandet. Vi förväntas arbeta till 65 års ålder. Under hela detta arbetsliv behövs ständig utveckling. Man måste kunna läsa med studiemedel under hela sitt yrkesverksamma liv. Förr läste man vid universitet eller Hermods som ung och sedan jobbade man. Numera behövs ständig kunskapspåfyllning. Detta skapar dessutom möjligheter till vikariat för yngre, riktiga jobb istället för attständigt tvingas öva och öva.

Dessutom behövs en attitydförändring i samhället. Sluta upp med att se ungdomar som ett problem. Ungdomar är inga andra klassens medborgare. Ungdomar är en resurs med hög kompetens och arbetsförmåga.

3 kommentarer:

gisela brumme sa...

Är lägre betalda "avstampsjobb" ett sätt att ge ungdomar känslan att de behövs ?
Om man är lika viktig och ska ses som en resurs ,inte ett problem, ska man då inte få anständigt betalt? På vilket sätt utmanar centerpartiet det rådande systemet? Jo man skapar en låglönemarknad .Jag tycker att det är en återgång till det gamla, en imitation av amerikanska förhållanden dessutom, där man behöver flera jobb för att klara sig.

Gunilla Hjelm sa...

Nu var det inte avstampsjobben jag tog upp, men okej.

Under den tid som jag jobbat som lärare på gymnasiet så kan jag konstatera den oro och frustration som stegrats hos ungdomarna när det närmat sig studenten.

Många vill inte läsa vidare direkt utan vill jobba några år men vet att det är nästan omöjligt. Jag har hört mer än en elev suckande konstatera att "Jag tvingas plugga på högskola fast jag inte vill".

Jag tycker det är bättre att ha ett jobb med lön än att inte ha jobb alls.

Så tycker också bland annat hotell och restaurangfacket som har 15 % lägre lön för ungdomar under 20år och Metall föreslog introduktionslön för ungdomar nu i september. Det är inte alltid facket och jag tycker lika men i detta gör vi det.

gisela brumme sa...

Det var ju inte något svar direkt, och inte är det en "utmaning av det rådande systemet" heller.