torsdag, augusti 20, 2009

Om is på Tjustkulle

Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter.

Så står det i de pressetiska reglerna, nr 13.
Idag är det en artikel i Vetlandaposten angående Tjustkulle idrottsområde där jag är citerad från en artikel på kommunens hemsida den 30 juni. Jag vet också att jag då blev intervjuad och att tidningen skrev om att det i det läget inte blev någon bandy/hockey-hall på Tjustkulle. Vi får gå tillbaka till ursprungsplanen, sa jag.

Dagens artikel gick ut på att det inte hänt något sedan dess och innehöll en del frågor och spekulationer som ställdes mot mitt uttalande från 30 juni. Ingen från tidningen har sökt mig vare sig på min mobiltelefon eller på min hemtelefon vilket annars är det vanliga. Ingen hade heller sökt mig på min arbetstelefon under dagtid igår.

Hade de gjort det så hade jag kunnat svara på frågorna om planerna. Jag har ingen som helst möjlighet att påverka vad eller hur Vetlandaposten skriver och chansen att få ge en kommentar samtidigt med artikeln är ju förbi så därför svarar jag så här i efterhand här istället.

Ursprungsplanen för Tjustkulle innebär en månskensrink för hockeyn och utbyte av kylanläggningen på bandyplanen. Där ingår också en upprustning av omklädningsrum. Idag finns inga pengar avsatta i budget utan steg nummer ett blir att få med en finansiering i budget. 2010 års budget är redan tagen så vi pratar förmodligen 2011 års budget. Det innebär att byggande, om det ska ske i kommunens regi, tidigast kan ske 2011. I annat fall måste det beslutas om ett tillägg till 2010 års investeringsbudget. Skulle Arenabolaget komma med en lösning innan dess så är vi öppna för att lyfta diskussionen igen.

Jag vet att jag svarat på detta sätt tidigare i samband med uttalandet den 30 juni och att också Vetlandaposten skrivit om det då. Men nu är det nu.

Inga kommentarer: