måndag, juni 29, 2009

Bottennotering i ranking

Vetlanda har fått en bottennotering i rankingen som "Miljökommun" genomförd av tidningen Miljöaktuellt.

Det är ju ett misslyckande att vi inte mäktat med mer. Bara att erkänna att vi på grund av ekonomiska skäl inte prioriterat att bland annat tillsätta en kommunekolog. Men visst har vi ändå gjort en del.

Bland annat konvertering av olja till fastbränsle och bergvärme i fastigheter.
Vetlandabäcken, damm och våtmark.
Övergripande Miljömål som fullmäktige beslutat och som nämnderna ska jobba mot.

Men inte kan vi vara nöjda. Kjell-Egon Strandh är en av kommunens centerpartister som brinner för miljöarbetet och han har flera gånger pratat med mig om att jag måste ta tag i miljöfrågorna och som kommunalråd vara pådrivande i arbetet.

Visst har han rätt. Och när jag snart summerar mitt första år som kommunalråd så är detta en av de frågor som jag inte hunnit driva så som jag kanske borde. För miljöarbetet är oerhört viktigt och vi har bara en jord och den lånar vi av våra barn.

Här är kriterierna
för rankingen i tidningen Miljöaktuellt. Detta tillsammans med andra parametrar som också finns uppräknat är det som gett oss bottennappet.

Här är frågorna i enkäten till kommunerna:

1. Har kommunen en klimatstrategi som uppdaterats under de senaste tre åren?
Energiplaner är tvingande enligt lag.

2. Har kommunen en egen kommunekolog?
Kommuner med en egen ekolog visar att man tar uppgiften på allvar och ligger i framkant.

3. Har kommunen satsat på utbildning av småföretagare i miljöfrågor, till exempel inom miljöledning och miljöredovisning, under de senaste tre åren?


4. Har kommunen satsat på lokal naturvård, avsatt egna medel för skydd av biologisk mångfald eller avsatt ett eget naturreservat under de senaste tre åren?

5. Har kommunen anlagt någon våtmark de senaste två åren?
Syftet med anlagd våtmark är dels att minska övergödningen, dels att gynna den biologiska mångfalden.

6. Har kommunen satsat på att utveckla cykelvägar under de senaste två åren?
Cykelleder visar att kommuner direkt eller indirekt satsar på miljövänligare transporter.

7. Har kommunen infört miljöledningssystem inom den egna organisationen?
Kommuner som skapar en process för att mäta miljöarbetet i kommunen kan lättare upptäcka framsteg och problem.

8. Serverar fler än hälften av kommunens skolor kravmärkt/närodlad mat?
Miljövänlig upphandling av mat är ett tecken på att kommunen har en helhetssyn i sitt miljöarbete.

3 kommentarer:

Lars sa...

Gunilla, kommunen behöver inte anställa en kommunekolog. Det är bara att trycka upp en namnskylt och plocka någon från befintlig personal. Vips så har kummeunen en kommunekolog. Konstigare än så är det inte.

Det är lite intressant att du säger att vi lånar jorden av våra barn. Den bristfälliga ekonomistyrningen som du borde ha drivit hårdare för att få bukt med innebär också att kommunen får låna av våra barn. Investering i nya Ekebo, satsning på Tjustkulle, Nya parkskolan är också exempel på investeringar som barnen får betala dyrt.

Vi får hoppas att både du och Kjell-Egon tillslut inser att det är dags att ta fram slåttermaskinen och köra in den på personalåkern för nu räcker det inte ens med osthyvel längre.

Glad sommar!

Tony sa...

i Vetlanda kommun verkar ju vara ganska dåliga på att följa med i samhället över huvudtaget. Behöver väl inte ge exempel! Och varför i himla fridens namn ska ni svara på miljöfrågor när ni är så dåliga på viktigare frågor?

Gunilla Hjelm sa...

Tony:
Mina bloggregler kan du läsa i högerspalten. Nu publicerar jag din kommentar men kommer inte att göra det i fortsättningen eftersom du väljer att vara anonym.

Det är självklart så att det finns en mängd saker som vi kan bli bättre på i kommunen. Ibland blir det fel och då får vi ta ansvar för det. Du baserar din bild på det som media visar och sväljer den bilden okritiskt utan att reflektera över om det är hela sanningen. De senaste åren har lärt mig en hel del om hur media hanterar "sanningen" och jag har fått omvärdera min bild ett antal gånger. Men om du faktiskt är intresserad över vad vi gör för att ständigt förbättra vår verksamhet så är du välkommen att höra av dig tex per telefon. Mina kontaktuppgifter hittar du på kommunens hemsida.
/Gunilla Hjelm