lördag, maj 23, 2009

Bloggpost 1001

Detta är bloggpost 1001 och den ska handla om den brittiska politikerskandalen.

Vem som är den ursprungliga läckan till det som utlöst en av de största förtroendekriserna i brittisk politik är inte känt, men det var John Wick som lämnade över dataskivorna med uppgifterna om parlamentsledamöterna dittills hemliga ersättningskrav till Daily Telegraph. Tidningen har i två veckors tid publicerat pinsamma detaljer om politikernas girighet och Wick ångrar sig inte.

Mycket av det som rör svenska politiker är berört av offentlighetsprincipen. Jag vet inte hur det är med offentlighetsprincipen när det gäller ersättning för förlorad arbetsförtjänst, reseersättningar och andra arvodesdelar men uppgifterna går säkert att få fram för alla svenska politiker.

Mitt arvode är i alla fall offentligt.
Som kommunalråd i Vetlanda har en ersättning för arbetet på heltid som ger plats nummer 204 bland landets 290 kommuner enligt denna jämförelse i Dagens Samhälle. Sedan jämförelsen gjordes har min lön stigit med 3% och det ger då plats 179 istället.

Inga kommentarer: