lördag, april 11, 2009

Logiskt svar

Slutbetänkande av Integritetsskyddskommittén SOU 2008:3 om
"Skyddet för den personliga integriteten. Bedömningar och förslag".

Remissinstans är bland annat Föreningen Grävande Journalister och deras svar går ut på att de motsätter sig alla typer av inskränkningar mot att få filma och fotografera.

När det gäller införandet av bestämmelser om olovlig fotografering är det av yttersta vikt att inga inskränkningar görs av nuvarande tryck- och yttrande­frihets­lagstiftning. Att stävja övertramp av det slag kommittén diskuterar (olovlig fotografering av intimt och sexuellt slag) är inte skäl nog för att ändra nuvarande lagstiftning om rätt att filma och fotografera.

Logiskt med tanke på hur stor del av medias texter och bilder som handlar om foton av Laila Bagges bakdel, kändisar som visar för mycket på väg ur en bil eller en topless kändis på stranden.

Klart de inte vill ha några inskränkningar. Var det någon som trodde något annat? Fotografering av intimt och sexuellt slag säljer ju lösnummer vetja!

Inga kommentarer: