tisdag, januari 13, 2009

SKL:s rapport Välfärdsmysteriet

Intressant läsning om myten om välfärden.

Vi har aldrig lagt så mycket ekonomiska resurser tidigare på vård, skola och omsorg. Kostnaderna för kommunerna har ökat betydligt mer än vad som är motiverat av befolkningsutvecklingen.

Åtta av tio svenskar tror att resurserna till välfärdstjänster som vård, skola och omsorg minskat över tiden. Det visar en undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) låtit göra. Men i själva verket är det tvärtom. I rapporten Välfärdsmysteriet konstateras att kostnaderna för välfärdstjänster har ökat med 50 procent mellan 1980 och 2005.

Inga kommentarer: