lördag, oktober 18, 2008

Klart att lärare ska utvärderas

Ilmar Reepalu vill att eleverna ska kunna betygsätta sina lärare och jag håller med om det som jag egentligen tror han menar.

I fem år har jag jobbat som lärare på gymnasiet i Vetlanda. Mina ämnen är inom området datateknik och jag har mest haft elever från El/Data och Teknikprogrammet.

För så där tre år sedan kom den lokala styrelsen på skolan med ett förslag om att eleverna skulle utvärdera kurserna mer djuplodande och också ställa frågor om lärarens insats. Det blev ett "himla" liv skulle man kunna säga men jag tyckte det var bra. Systemet infördes också och innebar att till den utvärderingsenkät som redan tidigare gjordes lades också frågor som handlade om lärarens arbete. Dessutom lade man till ett utvärderingstillfälle mitt i kursen för att få en vink om hur det fungerar under pågående kurs och inte bara efter avslutad kurs som det var innan.

Varför är det så hotfullt för vissa lärare att utvärderas. Dels tror jag att det handlar om en rädsla för att förlora i auktoritet i sin lärarroll. Det kan man se hos de lärare som inte klarat att anpassa sig till en värld där läraren inte längre är en självklar auktoritet bara för att han eller hon är lärare utan måste bygga sin lärarroll på andra grunder som till exempel ömsesidig respekt och dialog.

Dels tror jag det handlar om en oförmåga att "ta kritik" och det bygger på många lärares syn på sig själva som en ledare och auktoritet.

Min erfarenhet från mina lärarår på gymnasiet visar att det går att bygga ett respektfullt förtroende i ett klassrum och det handlar om att ta på sig ledartröjan men också lyssna och ta till sig synpunkter.

I mina utvärderingar har jag fått många konstruktiva synpunkter. Det kan handla om att boken kanske inte är den bästa eller att det varit för mycket teori och för lite möjlighet till praktiska övningar. Det kan handla om att tempot varit för snabbt eller för långsamt. I en kurs visade det sig att nivån på elevernas förkunskaper skilde sig mycket och en lite grupp elever tyckte att jag lagt ribban för högt. Ingen sa dock något och jag blev inte medveten om det förrän vi hade en utvärdering ganska tidigt i kursen där det kom fram. Jag kunde då fånga upp dessa elever och hade extra lektioner för dem för att de skulle ha möjlighet att komma ifatt de övriga.

Vilken kurs eller konferens vi än går på som vuxna så ska den utvärderas. Vi fyller i frågor om hur vi upplevt föredragshållare, mat, miljö, boende och en massa annat, men när elever vill lämna liknande omdömen om sina lärare då uppfattas det av många som kränkande.

Varför ska inte elever ha samma rätt att kräva kvalitet som vi vuxna?

För mig är det självklart.

Elever kräv kvalitet på lärare och utbildning. Det är er framtid det handlar om!

Inga kommentarer: