tisdag, augusti 19, 2008

Jämförelsetal från SCB

I en intervju häromdagen fick jag frågan om jag kunde tänka mig skattehöjningar för att klara kommunens ekonomi.

Oppositionen i kommunen ville inte fastställa skattesatsen under junisammanträdet utan avvakta hösten. Nu fastställdes den med majoritetsbeslut ändå men jag skulle gissa, mot bakgrund av deras förslag i juni, att oppositionen kommer med förslag på skattehöjningar i höst.

Jag har inget principiellt emot skattehöjningar, det kan säkert finnas fog för det under vissa omständigheter. Men det allena löser inte den besvärliga situation som kommunen befinner sig i nu med ansträngd ekonomi. Och det bör användas som absolut sista utväg.

Senast en skattehöjning gjordes i kommunen var 2004 och det finns ett antal lärdomar att dra av den gången.
I samma stund som man höjer skatten så ökar också människors förväntningar på vad man ska få ut av höjningen. -Nu kan vi bygga fler förskolor... -Nu kan vi ha råd med kulturhus... -Nu borde vi öka bemanningen på skolor och äldreboenden... osv...osv.
2004 gjordes en skattehöjning för att kunna klara nuläget och ett befarat underskott på 30 miljoner. Det fanns alltså över huvud taget inte någon plats för någon expansion. Ändå var det expansion som många förväntade sig av höjningen.

Man ska också vara medveten om att man fortfarande har det kvar som orsakat budgetunderskottet. Det vill säga de för höga kostnaderna. Därför bör en skattehöjning åtföljas av strukturförändringar och kostnadsbesparingar och det känns ju kanske paradoxalt att samtidigt som man höjer skatten också måste göra besparingar, minska kostnader och förändra strukturer för att det ska bli långsiktigt hållbart. Höjningen 2004 med 32 öre har på dessa fyra år "ätits upp" av verksamhetskostnader, och inte bara det, för 2007 hade kommunen dessutom ett underskott på nästan 10 miljoner.

Vetlanda kommun har jämförelsevis höga kostander inom vissa områden av verksamheten. SCB presenterar olika rankinglistor med jämförelsetal på många verksamhetsområden och det är där enkelt att se hur kommunen står sig i en jämförelse med andra och inom vilka områden som kostnaderna är höga. Med jämna mellanrum får vi politiker ta del av siffrorna, både helheten och mer specificerade siffror. Här på Dagens Samhälle kan vem som helst själv gå in och göra en enkel jämförelse på vissa områden och vi kan tex konstatera att äldre och handikappomsorg sticker ut. Vetlanda ligger där väldigt högt och det är ca 210 kommuner av 290 som har lägre kostnader än vi per innevånare. Inom skolan ligger vi också på den dyrare halvan med 175 kommuner av 290 som har lägre kostnad än vi per innevånare medan vi däremot inom förskolan har lägre kostnader än de flesta och bara ca 30 kommuner har lägre kostnader/innevånare.

Något måste göras och det blir en tuff höst.

3 kommentarer:

Lars sa...

Ditt inlägg tycker jag ser mycket bra ut, det får mig att tro att du nu inser att det är problematiskt till skillnad från då du röstade ja till Tjustkulle.

Detta inlägg skulle med fördel kunna publiceras i VP och på Höglandsnytt. Får du mothugg från oppositionen så lovar jag att stötta dig. Med någon sinnrik replik.

Några ytterligare kommentarer jag skulle vilja ge är som följer:

Du skriver: "Därför bör en skattehöjning åtföljas av strukturförändringar och kostnadsbesparingar".

Jag skulle gärna se att du vänder på steken:
En skattehöjning skall alltid föregås av av strukturförändringar och kostnadsbesparingar.

Då blir du konsekvent i ditt budskap eftersom du i stycket innan skriver att skattehöjning skall användas som en sista utväg.

Du räknar upp äldre och handikappomsorg samt skolan men utelämnar bland annat tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen.

Besparingar måste ske på många områden men prioriteringsordningen kan vara lite olika. Det finns ineffektivitet av differentierande karaktär över allt i kommunens organisation och tekniska förvaltningen är inget undantag. Jag tycker man i första hans skall börja den ekonomiska saneringen i såväl kommunledningsförvaltningen som i tekniska förvaltningen och jag är övertygad om att det är många som håller med mig.

Gunilla Hjelm sa...

Som svar till varför jag är positiv till att satsa på ungdomars fritid i form av ett aktivitetscentra kan du titta på jämförelsesiffrorna från SCB när det gäller kultur och fritidsområdet. Där ligger kommunen väldigt lågt det är bara ca 30 kommuner av 290 som har lägre kostnader än Vetlanda för just det området.

När det gäller vilka områden som jag nämner i bloggposten så tog jag där upp de områden som Dagens Samhälle presenterade jämförelser för på sin hemsida.

Jag har inte sagt något om var man ska spara eller inte i kommunens förvaltningsorganisation.

Lars sa...

Det var en otroligt dålig förklaring till varför du ville satsa på Tjustkulle. Är det inte enklare att bara erkänna och säga att jag visste inte bättre.

Det går inte att använda jämförelser med andra kommuner för att få ekonomin på fötter. Du skrev ju "Det fanns alltså över huvud taget inte någon plats för någon expansion. Ändå var det expansion som många förväntade sig av höjningen."

Håll med om att det är lätt att koppla ihop expansion och din vilja att satsa på Tjustkulle.

"Jag har inte sagt något om var man ska spara eller inte i kommunens förvaltningsorganisation."

Nej det ser jag mycket väl men du kanske tror att det är en korkskalle du kommunicerar med så att du därför måste påpeka det. Nåväl, det är jag som säger att besparingar måste ske inom alla förvaltningar och de två som jag lade till i synnerhet.