onsdag, februari 27, 2008

Käcka gossar... (uppdaterad)

...har idag hunnit kalla mig egofixerad och anklagar mig för att bedriva ministerstyre.

>>Uppdaterad: läs detta aktuella reportage från Falkenberg>>

Här kommer svaret som jag också skickat till Höglandsnytts redaktion. Förhoppningsvis blir det också publicerat.

Jag har dock inga stora förhoppningar om att det hjälper att svara tyvärr. Det brukar bara innebära att man höjer tonen ytterligare ett snäpp men okej, jag gör ett försök.

Svar till Lars-Olof Reinfeldts inlägg den 27 februari 2008

Lars-Olof Reinfeldt anklagar mig för ministerstyre och menar att jag ensam skulle ha beslutat i frågan om övervakningskameror på gator och torg i Vetlanda centralort.

Frågan om övervakning av människor på allmän plats är inte enkel. Det finns en mängd frågeställningar att fundera över. Ska kommunen överta polisens övervakningsuppgift? Vilket ansvar tar vi då på oss från kommunens sida? Hur kan vi värna den personliga integriteten? Vad säger forskningen om effekten av kameraövervakning? Finns det andra, mer beprövade metoder för att medborgarna ska känna trygghet på gator och torg?

Frågan måste sättas i ett större perspektiv. Därför gjorde jag i samråd med Teknisk chef Gunnar Elmeke bedömningen att inte ta upp frågan i nämnden för ställningstagande just nu. Under hösten ska nämnden arbeta med nämndens mål och detaljbudget för 2009. Då kommer vi att få möjlighet att diskutera ”trygghetsfrågan” djupare, vi kan få ett underlag från expertkunskapen på området och vi kan titta på eventuella exempel från andra, jämförbara kommuner. Nämnden kan då ta ställning till om övervakning ska vara en prioriterad åtgärd i 2009 års måldokument och budget.

Jag vill poängtera att inga beslut för eller emot kameraövervakning är tagna och vi bör heller inte ta ställning i frågan utan en noggrann genomlysning.

Gunilla Hjelm (c)
Ordförande Tekniska nämnden

Inga kommentarer: