fredag, februari 01, 2008

Bostadsmarknaden i Vetlanda

I går träffade Länsstyrelsen representanter från Vetlanda kommun. Det handlade om den årliga enkäten om bostadsmarknaden i kommunerna.

Det blev en intressant förmiddag med många olika infallsvinklar. Vi berörde allt från bostadsförsörjning för flyktingmottagandet till näringslivets problem med bostäder för att kunna rekrytera personal.

Jag fick också ett namn på det fenomen som uppstår vid varje ny eller förändrad plan. Det kan handla om att planera ett nytt bostadsområde, att förtäta i centralorten eller att skapa attraktiva tomter. Genast protesterar de som bor runt omkring.

Man vill gärna ha förändring säger man...fast inte just här... Det måste gå att placera någon annanstans.

Fenomenet kallas NIMB (Not In My Backyard) och är ett välkänt och vanligt begrepp över världen.

"Det var bättre förr" är uppenbarligen lika över hela världen.

Inga kommentarer: